Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont sali sportowej przy O.K. w Soninie
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont sali sportowej przy O.K. w Soninie

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

w przetargu nieograniczonym

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Remont Sali sportowej przy O.K. w Soninie

 

Wykonawca: 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe P&M

Marcin Kołodziej, Paweł Potwora s.c.

38-114 Niebylec 192

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia najniższš cenę za wykonanie zamówienia a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne œrodki na jego realizację.

 

 

 

 

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-10-22 14:52:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30