URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Budowa linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.
Budowa linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.

                              Gmina Łańcut

                           ul. Mickiewicza 2a

                              37-100 Łańcut

                       tel. 017 225 67 62, fax 225 65 36

                                          www.gminalancut.pl,

                                      inwestycje@gminalancut.pl

                                   ogłasza przetarg nieograniczony 

 

„Budowa linii kablowo – napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X  - etap 2007”

 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

Linia oœwietlenia ulicznego zasilana ze stacji trafo SONINA X

    - linia napowietrzna   -   AsXSn    4x35    mm2   -   320 m

                                                           2x35    mm2   -    326 m

    - ułożenie kabla wielożyłowego  YAKY 4x35 mm2 - 773/890 mb

 

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych.

Termin składania ofert – 1.10.2007 r. do godz. 900, 

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 1.10.2007 r. godz. 1000,

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny  – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 3 000 zł. (słownie: trzy tysišce złotych)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – 10.2007 r.

Zakończenie – 15.12.2007 r.

Termin zwišzania ofertš  - 30 dni                                  

 

W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 203 lub telefonicznie pod nr (017) 225 67 62. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 203. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami sš P. Jadwiga Tomaszek P. Jozef Pelc.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

 

 

                                                                                Wójt Gminy Łańcut

                                                                              mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Pliki do pobrania

 

SIWZ

 

PROJEKT

 

UWAGA !!! - Zamieszczony powyżej projekt budowlany obejmuje całoœć inwestycji. Do wyceny do przetargu należy przyjšć pozycje według przedmiaru zamieszczonego poniżej a nie załšczonego do projektu.

 

PRZEDMIAR DO PRZETARGU!!!

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-09-10 14:28:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 18 września 2019r. 22:24:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.