URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.
Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.

GMINA ŁAŃCUT

ul.Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

                       tel. 017 225 22 64, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl

   inwestycje@gminalancut.p

 

            ogłasza przetarg nieograniczony pn.

 

REMONT BUDYNKU b/INTERNATU W WYSOKIEJ – ETAP 2007 r.

 

1. Remont instalacji elektrycznej w zakresie:

- wymiana rozdzielni głównej TG i piętrowej RO (parter)

- wymiana instalacji oœwietleniowej

- wymiana instalacji gniazd wtykowych

2. Remont instalacji centralnego ogrzewania w zakresie:

- demontaż instlacji c.o.

- montaż węzła cieplnego wraz z urzšdzeniami zabezpieczajšcymi instalację c.o.

- wykonanie instalacji c.o. w poziomie kondygnacji parteru wraz z doprowadzeniem czynnika grzewczego z nowego węzła cieplnego

3. Roboty remontowe budowlano – montażowe w zakresie:

- rozbiórki œcianek działowych

- demontaż instalacji sanitarnych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana posadzek

- budowa węzła sanitarnego

- wykonanie nowego przyłšcza kanalizacyjnego

 

Termin składania ofert – 04.09.2007 r. do godz. 1000, 

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 04.09.2007 r. godz. 1100,

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny  – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium –  4 000 zł. (słownie: cztery tysišce złotych)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – wrzesień 2007 r.  Zakończenie – 15 grudzień 2007 r.

Termin zwišzania ofertš - 30 dni

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych. Zamawiajšcy nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniajšcych. W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załšczonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oœwiadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 205 lub telefonicznie pod nr  (017) 225 68 09. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami sš P. Jozef Pelc, P. Elżbieta Balawejder.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

                                                                                                               Wójt Gminy Łańcut

                                                                                                           mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Pliki do pobrania

 

SIWZ

 

Opis techniczny C.O.

 

Opis techniczny elektryka

 

Gniazda

 

Instalacja oswietlenia

 

schemat TG1

 

widok TG1

 

widok2 TG1

 

schemat TO

 

widok TO

 

widok2 TO

 

Opis techniczny roboty budowlane

 

Przedmiar C.O.

 

Rys.1

 

Rys. 2

 

Rys. 3

 

Rys. 4

 

Rys. 5

 

Rys. 6

 

Rys. 7

 

Przedmiar Elektryka

 

Przedmiar Roboty budowlane 

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-08-16 08:04:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:18:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.