URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego cmentarza w Albigowej na dz. nr 3299/1
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego cmentarza w Albigowej na dz. nr 3299/1

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl

inwestycje@gminalancut.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

I WYKONAWCZEGO CMENTARZA W ALBIGOWEJ na dz. nr 3299/1 - etap I

Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajšca na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego Cmentarza w Albigowej – etap I obejmujšcy teren ok. 1.35 ha.Działka, na której projektuje się obiekty cmentarza stanowi własnoœć Parafii Rzymsko-Katolickiej w Albigowej. Zamawiane dokumenty służyć będš Zamawiajšcemu do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji inwestycji.

Zamawiajšcy przewiduje objęcie projektem następujšcych obiektów;

  1. urzšdzenie i lokalizacja kwater grobowych
  2. projekt budowlano-wykonawczy budynku kaplicy cmentarnej
  3. projekt parkingu
  4. projekt ogrodzenia terenu objętego opracowaniem
  5. projekty przyłšczy mediów tj;

- wody z sieci wodocišgowej doprowadzonej do budynku kaplicy i zdroju czerpalnego

- energii elektrycznej doprowadzonej kablem ziemnym do budynku kaplicy i dla celów oœwietlenia terenu przed kaplicš / cztery punkty œwietlne/

- kanalizacji sanitarnej do budynku kaplicy

Termin składania ofert – 06.08.2007 r. do godz. 1000, pokój nr 107

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a

Termin otwarcia ofert – 06.08.2007 r. godz. 1100, pokój nr 212

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 400 zł. (słownie: czterysta

złotych)

Termin realizacji zadania: 10.12.2007 r.

Termin zwišzania ofertš - 30 dni

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych.

W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 203 lub telefonicznie pod nr 017 225 68 09. Osobš uprawnionš do kontaktów z Wykonawcami jest P. Józef Pelc, P. Elżbieta Balawejder. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania

SIWZ

SZKIC

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-20 08:24:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 23 września 2019r. 19:39:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.