URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007

GMINA ŁAŃCUT 
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut

   tel. 017 225 67 62, fax 225 65 36

    www.gminalancut.pl

       inwestycje@gminalancut.p

 

                                                      ogłasza przetarg nieograniczony pn.

 

„Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1549 R w Kraczkowej – etap 2007”

 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1.odcinek linii napowietrznej oœwietlenia drogowego, zasilany od stacji transformat. Kraczkowa I – AsXSn 2x35 mm2 - 495 m / od słupa nr 37 do słupa nr 37/8 /

2.odcinek linii napowietrznej oœwietlenia drogowego , zasilany od stacji transformat. Kraczkowa XV – AsXSn 2x35 mm2 - 390 m /od stacji do slupa 51/4  /

 

Termin składania ofert – 08.08.2007 r. do godz. 1000, 

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 08.08.2007 r. godz. 1100,

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny          

– cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 1 500 zł. (słownie: jeden tysišc pięćset złotych)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – sierpień 2007 r.

Zakończenie – 31 paŸdziernik 2007 r.

Termin zwišzania ofertš  - 30 dni

                                  

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych. Zamawiajšcy nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniajšcych.

W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 203 lub telefonicznie pod nr  (017) 225 67 62.

Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 203. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami sš P. Jozef Pelc, P. Jadwiga Tomaszek

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

                                                                                     Wójt Gminy Łańcut

                                                                                   mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Pliki do pobrania

 

SIWZ

 

Przedmiar

 

SytuacjaK1

 

SytuacjaK15

 

Materiały

 

Opis techniczny

 

Opis technicznyc.d.

 

SchematK1

 

SchematK15

 

 

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-18 12:20:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 24 sierpnia 2019r. 15:40:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.