URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie

                                                     Gmina Łańcut

                                                          ul. Mickiewicza 2a

                                                            37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl

      inwestycje@gminalancut.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

„OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

I WYKONAWCZEGO BUDYNKU DOMU KULTURY W SONINIE”

 

Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajšca na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie na działce nr 929 w branży budowlanej i instalacyjnej w zakresie niezbędnym do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zaopatrzenie w media wg branżowych warunków zasilania z własnš kotłowniš wbudowanš opalanš gazem ziemnym. Zamawiane dokumenty służyć będš Zamawiajšcemu do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji inwestycji.

. Projektowany obiekt winien pomieœcić co najmniej następujšce funkcje;

- salę widowiskowš o pow. ok. 200 m2 oraz scenę stałš o pow. ok. 50 m2 - zaplecze sceny połšczone komunikacyjnie z istniejšcym budynkiem hotelowym

- szatnie

- sanitariaty

- pomieszczenie socjalne o pow. ok. 25 m2 wyposażone w kuchnię gazowš czteropalnikowš oraz zlewozmywak

- zaplecze magazynowe

- pomieszczenie kotłowni

W/wymienione pomieszczenia pomocnicze zaprojektować o wielkoœci adekwatnej do iloœci użytkowników pomieszczeń zasadniczych.

 

Termin składania ofert – 23.07.2007 r. do godz. 1000, pokój nr 107 

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a

Termin otwarcia ofert – 23.07.2007 r. godz. 1100, pokój nr 212

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 1 000 zł. (słownie: jeden tysišc złotych)

Termin realizacji zadania:  31.12.2007 r.

Termin zwišzania ofertš - 30 dni    

 

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych.

W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 203 lub telefonicznie pod nr 017 225 68 09. Osobš uprawnionš do kontaktów z Wykonawcami jest P. Józef Pelc, P. Elżbieta Balawejder.

 Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

 Wójt Gminy Łańcut

mgr inż Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania

SIWZ

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-12 12:37:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:34:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.