Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oœwiatowych Gminy Łańcut
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oœwiatowych Gminy Łańcut

 

 

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

w przetargu nieograniczonym

o wartoœci poniżej 60 tyœ. Euro

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium    w placówkach oœwiatowych Gminy Łańcut”

 

 

Wykonawca: 

 

EURO OKNA PLUS sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 82 B 37-300 Leżajsk

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższš cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie gminy zabezpieczono potrzebne œrodki  na realizację w/w zadania.

 

 

 

 

Wójt  Gminy Łańcut

         mgr inż. Zbigniew Łoza

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-07-05 11:11:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30