Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut

 

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 tyś. EURO

 

 

 

Nazwa zadania:   

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut

 

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:        

 

EURO OKNA – PLUS sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 82 B 37-300 Leżajsk

 

Uzasadnienie Wyboru:

 

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia a w budżecie gminy zabezpieczono potrzebne środki na jego realizację.

 

 

                                                          Wójt Gminny Łańcut
                                                         
mgr inż Zbigniew Łoza

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-22 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30