URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie
Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie

Gmina Łańcut

   ul. Mickiewicza 2a

  37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

   inwestycje@gminalancut.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60 tyś. euro pn.

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WC

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SONINIE

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

a)    roboty budowlane rozbiórkowe oraz roboty demontażowe instalacji wod.-kan. i c.o.;

b)   roboty montażowe instalacji wewnętrznej: wod.-kan. i c.o.;

c)    przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej - wymiana opraw oświetleniowych i wyłączników elektrycznych;

d)   roboty remontowe budowlane wykończeniowe w tym okładziny wewnętrzne z płytek ścian i podłóg, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów;

e)    roboty budowlane związane z wymianą przyłącza kanalizacyjnego.

Termin składania ofert – 22.06.2007 r. do godz. 1000, pokój nr 107

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a

Termin otwarcia ofert – 22.06.2007 r. godz. 1100, pokój nr 212

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 1 500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Termin realizacji zadania: 15.08.2007 r.

Termin związania ofertą - 30 dni   

                          

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 210 lub telefonicznie pod nr 017 225 69 15, 225 68 57. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są             P. Mariusz Bursztyn, P. Elżbieta Balawejder.

Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania

SIWZ

Przedmiar robót

RYS1

RYS2

RYS3

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-06-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 24 sierpnia 2019r. 15:17:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.