Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wodociąg wiejski we wsi Albigowa - Honie - etap 2007 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wodociąg wiejski we wsi Albigowa - Honie - etap 2007 r.

 

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 17 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

 

 

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w przetargu nieograniczonym

o wartości powyżej 60 tyś. EURO

 

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 „Wodociąg wiejski we wsi Albigowa - Honie - etap 2007 r."

 

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:        

 

Usługowy Zakład Instalacji  Wod.-Kan., C.O. i Gazu

Roman Falger

37-122 Albigowa 501

 

 

Uzasadnienie Wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie gminy zabezpieczono środki w potrzebnej wysokości na realizację w/w zamówienia.

 

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-19 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30