Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 tyś. EURO

 

 

 

 

Nazwa zadania:


Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 

Obejmujące następujące zadania:

1. Remont drogi gminnej „Doły” w Handzlówce w km 2+100 – 2+426

2. Remont drogi wewnętrznej „Zablesze” w Głuchowie i Soninie
w km 0+018,50-1+008,50

3. Remont drogi wewnętrznej „Stara droga” w Kraczkowej
w km 0+000-0+415

4. Remont drogi wewnętrznej „Homówka” w Kraczkowej
w km 0+000-0+286

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:        

Podkarpackie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych DROGBUD sp. z o.o.

Rudna Mała 17 A 36-060 Głogów Małopolski                                              

 

Uzasadnienie Wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższe ceny za wykonanie poszczególnych zadań, a w budżecie gminy zabezpieczono środki w potrzebnej wysokości na realizację w/w zamówienia.


Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-18 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30