URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Aktualności
Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.
1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.
Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.
2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.
Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Stanisław Franczyk
Główny Specjalista
Delegatura w Rzeszowie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-07-01
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-07-01 15:30:42
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-07-01
Zmiana składu OKW nr 4
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) Informacja-aktualne_sklady_ObKW_20200619_0858.docx 20026 bajtów 20
2. Treść obwieszczenia (pobierz) Gmina_Lancut_obwody_postanowienie_20200619_0858.docx 31407 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-19
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-19 14:56:34
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-06-19
Materiały szkoleniowe dla OKW
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Prezentacja (pobierz) 2020.06.18_szkolenie_okw_prezentacja_KBW.pdf 5011106 bajtów 3
2. Prezentacja ważność głosu (pobierz) 2020.06.28_prezydenckie_waznosc_glosu.pdf 867420 bajtów 1
3. Wytyczne OKW (pobierz) 2020.06.10_PKW_uchw183_wytyczne_OKW.pdf 575705 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-18
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-18 14:35:38
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-06-18
Postanowienie Nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 15 czerwca 2020 w sprawie powoalnia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść postanowienia (pobierz) wyb_61.2020.16062020.pdf 1806253 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-15
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-16 12:57:12
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-06-16
Treść postanowienia w załączeniu.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Postanowienie 1592318383_postanowienie-powolanie-obkw-kwi.pdf 187154 bajtów 15
2. Załącznik do postanowienia 01.pdf 2478146 bajtów 18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-16
Publikujący: admin 2020-06-16 09:25:15
Data wygaśnięcia: admin 2021-06-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść info o losowaniach.pdf 194810 bajtów 24
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-12
Publikujący: admin 2020-06-12 14:46:58
Data wygaśnięcia: admin 2021-06-12
Postanowienie  Nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5 czerwca 2020 r. zmianiające postanowienie w sprawie podziału gminy łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść postanowienia wyb_post_44.2020_9062020.pdf 493892 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-08
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-09 14:20:05
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2020-06-09
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-06-09
Dokumenty do pobrania
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełnomocnictwo (pobierz) wyb_pelnomocnictwo_8062020.pdf 855908 bajtów 6
2. Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców wyb_wniosekspis_8062020.pdf 227831 bajtów 5
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (pobierz) wyb_prawodoglosowania_8.06.2020.pdf 145150 bajtów 15
4. Zgłaszanie Obwodowych Komisji Wyborczych (pobierz doc.) powolywanie_okw_8062020.doc 72704 bajtów 11
5. Zgłaszanie Obwodowych Komisji Wyborczych (pobierz pdf) powolyw_kand_200608.pdf 239400 bajtów 7
6. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego wyb_zamiarglosowania_8062020.pdf 151461 bajtów 24
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-08
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-08 13:58:04
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2020-06-08
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-06-08
2020-06-04
Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść postanowienia wybory_4.06.2020.pdf 460906 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-03
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-04 12:33:46
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2020-06-04
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-06-04
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść postanowienia (pobierz) wyb_post_38_2020.pdf 797880 bajtów 42
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-20
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-04-21 10:30:00
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2025-04-21
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_wyb_17.04.2020.pdf 84187 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-15
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-04-17 13:50:24
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-04-17
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść informacja_o_losowaniach.pdf 66724 bajtów 28
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-14
Publikujący: admin 2020-04-14 13:26:20
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenie_o_obwodzie_181004-1.pdf 44992 bajtów 16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-10
Publikujący: admin 2020-04-10 09:23:26
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-10
Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-27
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-27 14:10:25
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-03-27
Postanowienie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) wyb_post_drz.532.17.20.a.pdf 620456 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-27
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-27 12:22:26
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2020-03-27
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-03-27
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-27
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-27 12:06:34
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-03-27
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-07-10
data dodania: 2020-07-10
data dodania: 2020-07-10
data dodania: 2020-07-07
data dodania: 2020-07-06
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
data dodania: 2020-05-13
Przetargi
data dodania: 2008-03-28
data dodania: 2008-03-28
data dodania: 2008-03-27
data dodania: 2008-03-19
data dodania: 2008-03-18
data dodania: 2008-01-28
data dodania: 2008-01-28
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-07-02
data dodania: 2020-07-01
data dodania: 2020-06-29
data dodania: 2020-06-25
data dodania: 2020-06-25
data dodania: 2020-06-25
data dodania: 2020-06-09
data dodania: 2020-06-04
data dodania: 2020-06-04
Newsletter
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 11 lipca 2020r. 04:47:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.