Aktualności
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1679/1,1700/3,1700/2 w miejscowości Wysoka
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.55.2020.wk.pdf 383785 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-07-01
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-07-02 08:25:27
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-16
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka" na działkach nr ew. 1300/1,1300/2,1417, 2363/5, 2363/6, 2364/3, 2364/4, 2364/5 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.46.2020.wk.pdf 171189 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-07-01
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-07-02 08:18:18
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-16
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 01.07.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na części działek nr ew. 2333/2, 2360/5, 2360/7, 2361/4, 2379/1, 2492, 2388, 2493/2, 2493/1, 2389, 2390/3, 2390/4, 2390/2, 2360/11,1244 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.35.2020.wkli.pdf 181086 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-07-01
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-07-02 08:06:01
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-16
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 30.06.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2384, 2386/1, 2387 w miejscowości Albigowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.37.2020.wkli.pdf 173967 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-30
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-07-02 07:59:14
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-16
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. przebudowy drogi gminnej nr 108260R Wola Rafałowska-Michałki-Albigowa w miejscowości Wola Rafałowska
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielnik Obwieszczenie zakończenie postępowania Chmielnik.pdf 51635 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-07-01
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-07-01 16:36:38
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-14
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 26.06.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 1374/6,1374/2 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.36.2020.wkczerw.pdf 182061 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-26
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-29 14:30:42
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-13
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 210/6, 219/6, 219/10, 219/9, 225/4, 226/2, 233/8 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.54.2020.wk.pdf 387962 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-24
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-26 12:01:08
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-10
Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P. Katarzyny Schróder-Łuksik i P. Łukasza Łuksik z dnia 01.06.2020 r. (uzupełniony w dniu 18.06.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 215/2, 315/5, 315/7, 314/2, 313/3, 310/6, 308/5 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.48.2020.wk.pdf 349421 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-24
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-25 14:57:59
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-09
Zawiadomienie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach nr ew.: 2503/4, 2503/5, 2503/2, 2508/7 położonych w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zpu.1.522.3.603.2020.bh.pdf 264425 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-15
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-23 11:39:43
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-07
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Kraczkowa Q=1000m3/h wraz z likwidacją stacji istniejącej" na działkach nr ew. 557/2, 557/13 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.47.2020.wk.pdf 414646 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-22
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-23 11:30:55
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-07
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2503/4, 2503/5, 2503/2, 2508/7 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.40.2020.wkcz.pdf 157848 bajtów 0
2. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.40.2020.wkcz.pdf 157848 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-18
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-23 11:07:58
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-07
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 910/3 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) rzp.6733.40.2020.wk.pdf 398005 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-22
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-23 10:30:52
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-07
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2333/2, 2360/5, 2360/7, 2361/4, 2361/5, 2361/6, 2379/2, 2379/1, 2492, 2388, 2493/2, 2493/1, 2389, 2390/3, 2390/4, 2390/2, 2360/11, 1244 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.35.2020.wkcz.pdf 175535 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-09
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-10 07:41:08
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-06-24
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść zarządzenia (pobierz) zarz_80.2020_9062020.pdf 260058 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-08
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-09 14:34:09
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-11-30
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenie_o_obwodzie_181004.docx 28848 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-09
Publikujący: admin 2020-06-09 13:42:08
Modyfikacja:admin 2020-06-09
Data wygaśnięcia: admin 2021-06-09

RZP.6733.25.2020.WK

Łańcut, 2020-04-15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 541/4, 537/1, 544/6, 544/7, 544/8, 544/9, 544/11, 544/12, 544/10, 544/14, 544/13, 956/2 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_25.pdf 48068 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-15
Publikujący: admin 2020-04-15 20:23:56
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-15

RZP.6733.24.2020.WK

Łańcut, 2020-04-15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 2414/1, 2390/2, 2424/1, 2428/1, 2429/1 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_24.pdf 46298 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-15
Publikujący: admin 2020-04-15 20:17:55
Modyfikacja:admin 2020-04-15
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-15

RZP.6733.19.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej i Kraczkowej”

na działce nr ew. 1872/1 w miejscowości Kraczkowa oraz

na działkach nr ew. 11/7, 11/6, 11/5, 10/2 w miejscowości Albigowa


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_19.pdf 48866 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 12:51:36
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.18.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 1459, 1460, 1189, 1184/5 w miejscowości Kraczkowa


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_18.pdf 47387 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 12:49:29
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.16.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”

na działkach nr ew. 17/1, 17/2, 19/1, 20 w miejscowości Wysoka


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_16.pdf 46379 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 11:49:34
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.34.2020.WK Łańcut, 2020-03-31

 

O b w i e s z c z e n i e

 

Wójta Gminy Łańcut

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2020 r. na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym”

na działkach nr ew. 479, 478/2, 478/1, 477 w miejscowości Głuchów


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_34.pdf 97513 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-01
Publikujący: admin 2020-04-01 10:34:03
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-01

RZP.6733.33.2020.WK Łańcut, 2020-03-31

 

O b w i e s z c z e n i e

 

Wójta Gminy Łańcut

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2020 r. na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym”

na działkach nr ew. 910/4, 909/2, 909/6, 909/5, 909/4, 909/3, 908/4, 913, 916/3

w miejscowości Głuchów


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_33.pdf 98301 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-01
Publikujący: admin 2020-04-01 10:31:54
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-01
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 115/10,115/18,115/4,115/3,115/16,115/9,115/20 w miejscowości Sonina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.26.2020.wkmar.pdf 366780 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-05
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-09 11:23:39
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-03-23
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej, Mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działce o numerze ewidencyjnym numer 4603/5 obręb Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rgn.6220.9.2019.pdf 60597 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-23
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-24 10:29:17
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-07
Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Głuchowie" na częściach działek nr ew. 1336/2, 1337/2 położonych w miejscowości Głuchów
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i.iv.745.2.165.2019.pdf 179805 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-13
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-20 08:38:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-02-03
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. decyzji znak: I-III.7821.2.2019 uchylającej w części decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 1/19 znak: AB-II.6740.144.2018, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 10987IR Głuchów-Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na działkach wymienionych w sentencji decyzji, i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i-iii.7821.2.2019.pdf 176186 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-02
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-17 10:55:06
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-31
Obwieszczenie dot. koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut. Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pa.pdf 317702 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-10-11
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-10-21 15:09:43
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-10-21
dot. "Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach o nr ew. 3361/10, 3361/11 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_51_PGWWP.pdf 73746 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-10-07
Publikujący: admin 2019-10-07 11:02:54
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-07
Wójt Gminy Łańcut
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenie_o_obwodzie_181004(1).pdf 77339 bajtów 43
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-05
Publikujący: admin 2019-09-05 11:54:06
Data wygaśnięcia: admin 2020-09-05
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działkach nr ew. 1870,1872/4,1872/3,1872/2,1872/1,1874/3,1873/2,1874/1,1892, 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Kraczkowa"

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kro.5120.828.2019.wk.pdf 573160 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-08-14
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-08-14 13:29:35
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-08-28
Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk.iv.4771.18.2018.bg.pdf 365865 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-31
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-08-08 08:02:32
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-08-08

RIK.6733.35.2019

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysoka”

na działce nr ew. 654 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.35.2019.pdf 44859 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący: admin 2019-07-05 12:17:32
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05

RIK.6733.32.2018

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C”

na działce nr ew. gr. 548/6 w m. Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.32.2018.pdf 43280 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący: admin 2019-07-05 12:13:52
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN5001E na działce nr ew. 1544/18 w m. Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.33.2018cze.pdf 220591 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-24
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-26 11:54:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-10
Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_min_en_10.06.2019.pdf 563118 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-19 09:39:13
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-19
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pdf 337635 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-10 11:51:45
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-10
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rre.6523.3.2019.atf_cz.pdf 274375 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-28
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-03 10:13:26
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-03
dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052110580.pdf 189472 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-21
Publikujący: admin 2019-05-21 11:27:50
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2029-05-21