Aktualności
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3049, 3050/3, 3050/4 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.31.2020.wk.pdf 366704 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-24
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-25 14:36:36
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-08
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 3415/1, 3445 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.30.2020.wk.pdf 396119 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-24
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-25 14:30:00
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-08
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 4639, 4628, 292 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.13.2020.wkmar.pdf 161806 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-24
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-24 13:59:42
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-07
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2020 r. na żądanie spółki BISPOL Sp. z o.o., Głuchów 573, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 30kV na kablową ziemną 30kV. Demontaż linki i słupów z linii napowietrznej 30kV" na działkach nr ew. 1183/3,1183/6,1186/1,1185,1465/2 w miejscowości Głuchów
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.29.2020.wk.pdf 386172 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-23
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-24 13:45:10
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-07
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Budynku Wielofunkcyjnego w miejscowości Wysoka na cele prowadzenia Ośrodka Opieki Dziennej dla Seniorów" na działce nr ew. 392/10 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.12.2020.wkmar.pdf 161983 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-23
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-23 14:39:16
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-06
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Nadbudowa budynku kaplicy cmentarnej w Handzlówce na działce nr ew. 767 w miejscowości Handzlówka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.11.2020.wkmar.pdf 171960 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-23 14:25:19
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-06
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 328, 329/1, 329/2, 1247/8, 1247/9,1247/10, 1247/11, 1247/12, 1248/3,1248/4,1248/2 w miejscowości Kraczkowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.22.2020.wk.pdf 366186 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-18
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-19 13:32:33
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-02
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 541/4, 537/1, 544/6, 544/7, 544/8, 544/9, 544/11, 544/12, 544/10, 544/14, 544/13, 956/2 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.25.2020.wk.pdf 369319 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-18
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-19 13:25:33
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-02
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 586, 585, 570, 551/1 w miejscowości Albigowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.21.2020.wk.pdf 390712 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-18
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-19 13:15:31
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2020-03-19
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-02
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2414/1, 2390/2, 2424/1, 2428/1, 2429/1 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.24.2020.wk.pdf 391827 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-18
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-19 13:07:55
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-02
Regionalny dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nad Husowem PLH180025 w części leżących poza gruntami Lasów Państwowych, położonego w województwie podkarpackim, powiecie łańcuckim, przeworskim i rzeszowskim
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_wpn.6320.2.3.2020.kch.5.pdf 123892 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-17
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-19 12:51:05
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-02
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego zawiadamiające o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rg.ix.7131.45.57.2019.wct.mp.pdf 1135905 bajtów 1
2. Treść uchwały (pobierz) obw_rg.ix.7131_uchwala.pdf 253757 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-12
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-17 14:38:35
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-14
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 11.03.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w miejscowości Kosina na cele prowadzenia żłobka" na działkach nr ew. 2521/1, 2521/3 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.5.2020.wkmar.pdf 178884 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-30
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-16 09:17:36
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2020-03-16
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-03-30
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.03.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1957, 1945/10,1787/1,1722/3,1721/2,1721/1,1717,1719/8 i 1719/9 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.3.2020.wkmar.pdf 179553 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-12
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-16 08:36:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-03-30
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 115/10,115/18,115/4,115/3,115/16,115/9,115/20 w miejscowości Sonina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.26.2020.wkmar.pdf 366780 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-05
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-09 11:23:39
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-03-23
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej, Mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działce o numerze ewidencyjnym numer 4603/5 obręb Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rgn.6220.9.2019.pdf 60597 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-23
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-24 10:29:17
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-07
Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Głuchowie" na częściach działek nr ew. 1336/2, 1337/2 położonych w miejscowości Głuchów
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i.iv.745.2.165.2019.pdf 179805 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-13
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-20 08:38:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-02-03
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. decyzji znak: I-III.7821.2.2019 uchylającej w części decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 1/19 znak: AB-II.6740.144.2018, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 10987IR Głuchów-Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na działkach wymienionych w sentencji decyzji, i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i-iii.7821.2.2019.pdf 176186 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-02
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-17 10:55:06
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-31
Obwieszczenie dot. koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut. Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pa.pdf 317702 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-10-11
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-10-21 15:09:43
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-10-21
dot. "Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach o nr ew. 3361/10, 3361/11 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_51_PGWWP.pdf 73746 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-10-07
Publikujący: admin 2019-10-07 11:02:54
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-07
Wójt Gminy Łańcut
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenie_o_obwodzie_181004(1).pdf 77339 bajtów 40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-05
Publikujący: admin 2019-09-05 11:54:06
Data wygaśnięcia: admin 2020-09-05
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działkach nr ew. 1870,1872/4,1872/3,1872/2,1872/1,1874/3,1873/2,1874/1,1892, 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Kraczkowa"

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kro.5120.828.2019.wk.pdf 573160 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-08-14
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-08-14 13:29:35
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-08-28
Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk.iv.4771.18.2018.bg.pdf 365865 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-31
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-08-08 08:02:32
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-08-08

RIK.6733.35.2019

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysoka”

na działce nr ew. 654 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.35.2019.pdf 44859 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący: admin 2019-07-05 12:17:32
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05

RIK.6733.32.2018

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C”

na działce nr ew. gr. 548/6 w m. Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.32.2018.pdf 43280 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący: admin 2019-07-05 12:13:52
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN5001E na działce nr ew. 1544/18 w m. Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.33.2018cze.pdf 220591 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-24
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-26 11:54:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-10
Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_min_en_10.06.2019.pdf 563118 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-19 09:39:13
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-19
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pdf 337635 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-10 11:51:45
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-10
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rre.6523.3.2019.atf_cz.pdf 274375 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-28
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-03 10:13:26
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-03
Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/19
z dnia  29.05.2019r. AB-II.6740.51.2019 dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina (...)
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia II.51 - Powiat - obwieszczenie 2.pdf 974513 bajtów 18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-29
Publikujący: admin 2019-05-29 14:27:25
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-29
dot. rozbudowy drogi krajowej 4 (E-40).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego.pdf 538817 bajtów 34
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-27
Publikujący: admin 2019-05-27 20:52:09
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-27

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działające na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2018.2096 t.j. ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 t.j. ze zm.)

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052312180.pdf 109510 bajtów 16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-23
Publikujący: admin 2019-05-23 13:16:47
Data wygaśnięcia: admin 2020-06-06
dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052110580.pdf 189472 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-21
Publikujący: admin 2019-05-21 11:27:50
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2029-05-21
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krzemienicy i Kraczkowej.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie.pdf 66638 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-20
Publikujący: admin 2019-05-20 12:33:59
Modyfikacja:admin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-20

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23.04.2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I0 w miejscowości Kosina

na działce nr ew. 3617/5 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819042512210.pdf 49821 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-04-25
Publikujący: admin 2019-04-25 12:43:17
Data wygaśnięcia: admin 2020-04-25

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr V/68/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819032909070.pdf 38361 bajtów 19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-03-29
Publikujący: admin 2019-03-29 08:33:22
Data wygaśnięcia: admin 2020-03-29

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr V/69/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819032909080.pdf 36796 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-03-29
Publikujący: admin 2019-03-29 08:25:11
Data wygaśnięcia: admin 2020-03-29