URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Aktualności
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rgn.6220.12.2020.MN.JK.pdf 254254 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-16
Publikujący: admin 2020-10-16 14:12:42
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-30
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rgn.6220.4.2020.pdf 210287 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-16
Publikujący: admin 2020-10-16 14:01:31
Modyfikacja:admin 2020-10-16
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-30

RZP.6733.64.2020.WK Łańcut, 2020-10-16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 16.10.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym”

na działkach nr ew. 205/2, 205/1 w miejscowości Cierpisz

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_64.pdf 51656 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-16
Publikujący: admin 2020-10-16 13:23:20
Modyfikacja:admin 2020-10-16
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-30
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Cierpiszu”
na działkach nr ew. 214/1, 204, 196 w miejscowości Cierpisz
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie CP_67.pdf 42045 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-15
Publikujący: admin 2020-10-15 13:54:39
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-29
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie”
na działkach nr ew. 657, 661 w miejscowości Sonina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie CP_66.pdf 42026 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-15
Publikujący: admin 2020-10-15 13:49:35
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-29
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie”
na działkach nr ew. 536/4, 538/1, 535/5 w miejscowości Sonina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie CP_65.pdf 42597 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-15
Publikujący: admin 2020-10-15 13:44:32
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-29
Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 15.10.2020 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie”
na działkach nr ew. 3418, 3417/3, 3417/5 w miejscowości Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie CP_44.doc 31232 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-15
Publikujący: admin 2020-10-15 13:37:25
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-29
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut z dnia 22.09.2020 r. (uzupełniony w dniu 13.10.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”
na działkach nr ew. 2436/2, 2390/2, 2436/1, 2435/1, 2435/4, 2435/3, 2432/1, 2429/1, 2428/1, 2424/1 w miejscowości Kraczkowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie CP_71.pdf 94782 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-15
Publikujący: admin 2020-10-15 13:05:28
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno" 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) rgn.6220.14.2020.pdf 739372 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-12
Publikujący: admin 2020-10-13 12:48:31
Modyfikacja:admin 2020-10-13
Data wygaśnięcia: admin 2021-10-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno" 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-12
Publikujący: admin 2020-10-13 12:47:59
Modyfikacja:admin 2020-10-13
Data wygaśnięcia: admin 2021-10-26
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.10.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej”
na działkach nr ew. 951/1, 956/1, 956/2, 951/2 w miejscowości Albigowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie CP_76.pdf 98583 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-13
Publikujący: admin 2020-10-13 11:51:55
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-27
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.10.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”
na działce nr ew. 240/7 w miejscowości Cierpisz
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie CP_75.doc 38400 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-12
Publikujący: admin 2020-10-13 07:46:04
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-26
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P. Jadwigi Gdula z dnia 24.09.2020 r. (uzupełniony w dniu 07.10.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
„Rozbudowa sieci wodociągowej”
na działkach nr ew. 2814, 2813/1, 2811, 2802/6, 2799 w miejscowości Kraczkowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie CP_72.pdf 95597 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-12
Publikujący: admin 2020-10-13 07:40:35
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-26
Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia (pobierz) ogł.konsultacje.społ.121020.pdf 3112588 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-09
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-10-12 10:43:08
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-10-30
Obwieszczenie dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1523R Białobrzegi-Kosina"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) RGN.6220.13.2020.pdf 1209976 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-08
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-10-12 10:10:36
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-10-26
Obwieszczenie dotyczące "Rozbudowy budynku magazynowego na części dz. nr ew. 1484 w Głuchowie"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rgn.6220.10.2020.pdf 527810 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-10-07
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-10-12 09:18:03
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2020-10-12
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-10-26
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 324/2, 326/5, 326/3, 329/3 w miejscowości Cierpisz

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rzp.6733.60.2020.WK.24.08.pdf 146258 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-24
Publikujący: admin 2020-08-24 12:02:41
Data wygaśnięcia: admin 2021-09-07
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 210/6, 219/6, 219/10, 219/9, 225/4, 226/2, 233/8 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rzp.6733.54.2020.wk.24.08.pdf 183243 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-21
Publikujący: admin 2020-08-24 08:31:30
Data wygaśnięcia: admin 2021-09-07
Obwieszczenie dot. „Budowy stacji ochrony katodowej SOK Głuchów na gazociągach w/c DN700 Głuchów-Sędziszów; DN700 Głuchów-Sędziszów odg. Husów; DN700 Jarosław-Sędziszów; DN400 Jarosław-Sędziszów" na działkach nr ew. 1466/1, 1466/2 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rzp.6733.56.2020.wk.21.08pdf.pdf 167642 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-21
Publikujący: admin 2020-08-21 14:41:19
Data wygaśnięcia: admin 2021-09-04
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2026, 2027, 2012, 2003/1,1998,
1996/2 w miejscowości Handzlówka" 
 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rzp.6733.51.wk.21.08.pdf 177633 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-21
Publikujący: admin 2020-08-21 13:53:04
Modyfikacja:admin 2020-08-21
Data wygaśnięcia: admin 2021-09-04
Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działce nr ew. 910/3 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rzp.6733.53.2020.WK.20.08.pdf 188629 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-20
Publikujący: admin 2020-08-20 12:44:34
Modyfikacja:admin 2020-08-20
Data wygaśnięcia: admin 2021-09-03
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 173, 205/2, 205/1 w miejscowości Cierpisz

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.64.2020.WK.pdf 361375 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-19
Publikujący: admin 2020-08-19 13:17:10
Data wygaśnięcia: admin 2021-09-02
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1810/1,1805,1753/3,1753/2 w miejscowości Handzlówka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.50.2020.WK. 19.08.pdf 178849 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-19
Publikujący: admin 2020-08-19 13:11:39
Data wygaśnięcia: admin 2021-09-02
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci wodociągowej" na działkach nr ew. gr. 215/2, 315/5, 315/7, 314/2, 313/3, 310/6, 308/5 w miejscowości Głuchów
 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw.rzp.48.2020.WK.17.08.pdf 173457 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-17
Publikujący: admin 2020-08-17 11:56:37
Modyfikacja:admin 2020-08-17
Data wygaśnięcia: admin 2021-08-31
Obwieszczenie dot. "Budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Kraczkowa Q=1000m3/h wraz z likwidacją stacji istniejącej" na działkach nr ew. 557/2, 557/13 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp_6733.47.2020.WK.17.08.pdf 190469 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-17
Publikujący: admin 2020-08-17 11:47:41
Modyfikacja:admin 2020-08-17
Data wygaśnięcia: admin 2021-08-31
Obwieszczenie dot. „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 3035/5, 3033/12, 3033/13, 3033/14, 3033/15, 3037/6, 3042/4, 3041/1 w miejscowości Kraczkowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.61.2020.WK.pdf 362122 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-07
Publikujący: admin 2020-08-11 08:12:00
Modyfikacja:admin 2020-08-11
Data wygaśnięcia: admin 2021-08-25
Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodnej" na działkach nr ew. 1321/1, 1341/6,1341/5, 1341/14,1341/13,1322/2 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.49.2020.WK_110820.pdf 178710 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-07
Publikujący: admin 2020-08-11 08:01:30
Modyfikacja:admin 2020-08-11
Data wygaśnięcia: admin 2021-08-25
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Sonina i Głuchów" na działkach nr ew. 691/1, 697, 699, 701, 706 w miejscowości Sonina oraz na działkach nrew. 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1016/1, 1016/3, 1027/2, 1056/2,1020, 1043/2, 1043/1, 1018, 1013/6, 1013/10, 1012/2, 1057/2, 1005, 1004, 999/1, 995, 1059, 992/2, 990, 989/2,1063/2, 982/4 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.63.2020.WK.pdf 406087 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-06
Publikujący: admin 2020-08-11 07:41:40
Modyfikacja:admin 2020-08-11
Data wygaśnięcia: admin 2021-08-25
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3418, 3417/3, 3417/5 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.44.2020.wksi.pdf 125328 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-08-04
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-08-06 08:12:44
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-08-20
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 14.07.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2466, 2486, 2489/3, 2513/3 w miejscowości Albigowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.42.2020.wkli.pdf 173948 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-07-14
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-07-14 10:30:11
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-07-28
Obwieszczenie dot. "Budowy budynku warsztatowego z częścią socjalno-biurową na działkach nr ew. gr 1186/2, 1183/7, 1187/1 oraz części działek nr ew. 1183/3, 1186/1, 1183/6, 1185/8, 1185/5 położonych w Głuchowie"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obwieszczenie Bispol RGN.6220.9.2020.pdf 151555 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-07-07
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-07-10 14:49:14
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-07-24
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2333/2, 2360/5, 2360/7, 2361/4, 2361/5, 2361/6, 2379/2, 2379/1, 2492, 2388, 2493/2, 2493/1, 2389, 2390/3, 2390/4, 2390/2, 2360/11, 1244 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.35.2020.wkcz.pdf 175535 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-09
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-10 07:41:08
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-06-24
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść zarządzenia (pobierz) zarz_80.2020_9062020.pdf 260058 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-08
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-09 14:34:09
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-11-30
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenie_o_obwodzie_181004.docx 28848 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-09
Publikujący: admin 2020-06-09 13:42:08
Modyfikacja:admin 2020-06-09
Data wygaśnięcia: admin 2021-06-09

RZP.6733.25.2020.WK

Łańcut, 2020-04-15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 541/4, 537/1, 544/6, 544/7, 544/8, 544/9, 544/11, 544/12, 544/10, 544/14, 544/13, 956/2 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_25.pdf 48068 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-15
Publikujący: admin 2020-04-15 20:23:56
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-15

RZP.6733.24.2020.WK

Łańcut, 2020-04-15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 2414/1, 2390/2, 2424/1, 2428/1, 2429/1 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_24.pdf 46298 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-15
Publikujący: admin 2020-04-15 20:17:55
Modyfikacja:admin 2020-04-15
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-15

RZP.6733.19.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej i Kraczkowej”

na działce nr ew. 1872/1 w miejscowości Kraczkowa oraz

na działkach nr ew. 11/7, 11/6, 11/5, 10/2 w miejscowości Albigowa


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_19.pdf 48866 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 12:51:36
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.18.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 1459, 1460, 1189, 1184/5 w miejscowości Kraczkowa


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_18.pdf 47387 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 12:49:29
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.16.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”

na działkach nr ew. 17/1, 17/2, 19/1, 20 w miejscowości Wysoka


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_16.pdf 46379 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 11:49:34
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.34.2020.WK Łańcut, 2020-03-31

 

O b w i e s z c z e n i e

 

Wójta Gminy Łańcut

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2020 r. na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym”

na działkach nr ew. 479, 478/2, 478/1, 477 w miejscowości Głuchów


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_34.pdf 97513 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-01
Publikujący: admin 2020-04-01 10:34:03
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-01

RZP.6733.33.2020.WK Łańcut, 2020-03-31

 

O b w i e s z c z e n i e

 

Wójta Gminy Łańcut

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2020 r. na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym”

na działkach nr ew. 910/4, 909/2, 909/6, 909/5, 909/4, 909/3, 908/4, 913, 916/3

w miejscowości Głuchów


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_33.pdf 98301 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-01
Publikujący: admin 2020-04-01 10:31:54
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-01
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 115/10,115/18,115/4,115/3,115/16,115/9,115/20 w miejscowości Sonina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.26.2020.wkmar.pdf 366780 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-05
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-09 11:23:39
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-03-23
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej, Mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działce o numerze ewidencyjnym numer 4603/5 obręb Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rgn.6220.9.2019.pdf 60597 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-23
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-24 10:29:17
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-07
Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Głuchowie" na częściach działek nr ew. 1336/2, 1337/2 położonych w miejscowości Głuchów
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i.iv.745.2.165.2019.pdf 179805 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-13
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-20 08:38:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-02-03
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. decyzji znak: I-III.7821.2.2019 uchylającej w części decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 1/19 znak: AB-II.6740.144.2018, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 10987IR Głuchów-Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na działkach wymienionych w sentencji decyzji, i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i-iii.7821.2.2019.pdf 176186 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-02
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-17 10:55:06
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-31
Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk.iv.4771.18.2018.bg.pdf 365865 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-31
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-08-08 08:02:32
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-08-08
Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_min_en_10.06.2019.pdf 563118 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-19 09:39:13
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-19
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pdf 337635 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-10 11:51:45
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-10
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rre.6523.3.2019.atf_cz.pdf 274375 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-28
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-03 10:13:26
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-03
dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052110580.pdf 189472 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-21
Publikujący: admin 2019-05-21 11:27:50
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2029-05-21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 24 października 2020r. 16:10:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.