URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Aktualności
Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka sieci wodociągowej" na działkach o nr ew.: 1376/1 oraz 1379 (część działki) w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zpu.1.521.3.1743.2019.bh.pdf 242277 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-07
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-20 12:15:38
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-02-03
Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Głuchowie" na częściach działek nr ew. 1336/2, 1337/2 położonych w miejscowości Głuchów
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i.iv.745.2.165.2019.pdf 179805 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-13
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-20 08:38:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-02-03
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej Mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działce o nr 1477 obręb Głuchów
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rgn.6220.8.2019.pdf 60548 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-17
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-17 14:40:37
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-31
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej" na działkach nr ew. 1379,1376/1 w miejscowości Kraczkowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.81.2019.wkst.pdf 153579 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-17
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-17 13:22:05
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-31
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. decyzji znak: I-III.7821.2.2019 uchylającej w części decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 1/19 znak: AB-II.6740.144.2018, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 10987IR Głuchów-Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na działkach wymienionych w sentencji decyzji, i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i-iii.7821.2.2019.pdf 176186 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-02
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-17 10:55:06
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-31
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.01.2020 r. na żądanie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w miejscowości Kraczkowa na cele prowadzenia żłobka" na działce nr ew. 1552 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.6.2020.wk.pdf 326568 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-10
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-13 12:29:21
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-27
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.01.2020 r. na żądanie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w miejscowości Kosina na cele prowadzenia żłobka" na działkach nr ew. 2521/1, 2521/3 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.5.2020.wk.pdf 360732 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-09
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-13 12:23:38
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-27
Obwieszczenie dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 881" na części działki nr ew. 591/4 położonej w miejscowości Sonina 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.73.2019_z.pdf 186824 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-12-10
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-10 14:50:48
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-24
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1957, 1945/10, 1787/1,1722/3,1721/2,1721/1,1717,1719/8,1719/9 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.3.2020.wk.pdf 334646 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-08
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-10 13:28:38
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-24
Informacja dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi ode. Łańcut - Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_n-viii.7820.1.3.2019_i.pdf 135491 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-12-31
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-10 13:12:35
ModyfikacjaKinga Balawejder 2020-01-10
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-24
Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi ode. Łańcut - Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_n-viii.7820.1.3.2019.pdf 196501 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-03
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-10 12:56:23
ModyfikacjaKinga Balawejder 2020-01-10
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-24
Obwieszczenie dot. wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowienia (znak: RZ.ZPU.1.521.3.1707.2019.BH) uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach o nr ew. 1357,1331,1332,1333 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zpu.1.521.3.1707.2019.bh.pdf 274770 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-12-30
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-09 14:02:54
ModyfikacjaKinga Balawejder 2020-01-10
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-23

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach o nr ew. 2503/4, 2503/5 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut

 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zpu.1.521.31709.2019.bh.pdf 296028 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-12-30
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-09 13:29:43
ModyfikacjaKinga Balawejder 2020-01-10
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-01-23
Obwieszczenie dot. koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut. Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pa.pdf 317702 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-10-11
PublikującyBalawejder Kinga 2019-10-21 15:09:43
ModyfikacjaKinga Balawejder 2020-01-10
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-10-21
dot. "Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach o nr ew. 3361/10, 3361/11 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_51_PGWWP.pdf 73746 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-10-07
Publikujący admin 2019-10-07 11:02:54
ModyfikacjaKinga Balawejder 2020-01-10
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-07
Wójt Gminy Łańcut
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenie_o_obwodzie_181004(1).pdf 77339 bajtów 40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-09-05
Publikujący admin 2019-09-05 11:54:06
ModyfikacjaKinga Balawejder 2020-01-10
Data wygaśnięcia: admin 2020-09-05
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działkach nr ew. 1870,1872/4,1872/3,1872/2,1872/1,1874/3,1873/2,1874/1,1892, 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Kraczkowa"

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kro.5120.828.2019.wk.pdf 573160 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-08-14
PublikującyBalawejder Kinga 2019-08-14 13:29:35
ModyfikacjaKinga Balawejder 2020-01-10
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-08-28
Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk.iv.4771.18.2018.bg.pdf 365865 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-07-31
PublikującyBalawejder Kinga 2019-08-08 08:02:32
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-08-08

RIK.6733.35.2019

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysoka”

na działce nr ew. 654 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.35.2019.pdf 44859 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący admin 2019-07-05 12:17:32
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05

RIK.6733.32.2018

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C”

na działce nr ew. gr. 548/6 w m. Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.32.2018.pdf 43280 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący admin 2019-07-05 12:13:52
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN5001E na działce nr ew. 1544/18 w m. Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.33.2018cze.pdf 220591 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-06-24
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-26 11:54:29
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-10
Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_min_en_10.06.2019.pdf 563118 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-19 09:39:13
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-19
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pdf 337635 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-10 11:51:45
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-10
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rre.6523.3.2019.atf_cz.pdf 274375 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-28
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-03 10:13:26
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-03
Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/19
z dnia  29.05.2019r. AB-II.6740.51.2019 dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina (...)
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia II.51 - Powiat - obwieszczenie 2.pdf 974513 bajtów 18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-29
Publikujący admin 2019-05-29 14:27:25
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-29
dot. rozbudowy drogi krajowej 4 (E-40).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego.pdf 538817 bajtów 34
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-27
Publikujący admin 2019-05-27 20:52:09
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-27

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działające na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2018.2096 t.j. ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 t.j. ze zm.)

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052312180.pdf 109510 bajtów 16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-23
Publikujący admin 2019-05-23 13:16:47
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2020-06-06
dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052110580.pdf 189472 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-21
Publikujący admin 2019-05-21 11:27:50
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2029-05-21
dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krzemienicy i Kraczkowej.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia Obwieszczenie.pdf 66638 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-20
Publikujący admin 2019-05-20 12:33:59
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-05-20

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23.04.2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I0 w miejscowości Kosina

na działce nr ew. 3617/5 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819042512210.pdf 49821 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-04-25
Publikujący admin 2019-04-25 12:43:17
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-04-25

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr V/68/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819032909070.pdf 38361 bajtów 18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-03-29
Publikujący admin 2019-03-29 08:33:22
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-03-29

Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr V/69/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819032909080.pdf 36796 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-03-29
Publikujący admin 2019-03-29 08:25:11
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-03-29

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 01.03.2019 r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN3303D”

na działce nr ew. 1611 w m. Sonina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819030114120.pdf 48613 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-03-01
Publikujący admin 2019-03-01 13:34:15
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-03-01
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni dot. „Zagospodarowanie odwiertu Kroczkowa 3- KGZ Krasne. Budowa początkowego wyposażenia gazociągu przy odwiercie Kroczkowa -3 wraz odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia DN 50" na działkach o nr ew.: 346/2, 345/2 położonych w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zpu.1.521.3.126.2019.bh.pdf 532792 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-15
PublikującyBalawejder Kinga 2019-02-22 13:43:13
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-02-22
RIK.6733.70.2018
Łańcut, 2019-02-20

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Zawiawamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kraczkowa 3 - KGZ Krasne.
Budowa początkowego wyposażenia gazociągu przy odwiercie Kraczkowa-3 wraz odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia DN50" na działkach nr ew. 346/2, 345/2 położonych w miejscowości Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenia SKM_C45819022015030.pdf 48684 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-20
Publikujący admin 2019-02-20 14:26:38
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-02-20

W związku z wdrożeniem od dnia 4 marca 2019 r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (E-dowód) informujemy.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-20
Publikujący admin 2019-02-20 10:31:21
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: admin 2020-02-20
Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/19 z dnia 6.02.2019 r. znak AB-II.6740.144.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 10987R Głuchów - Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) Obwieszczenie AB-II.6740.144.2018 DECYZJA.pdf 487412 bajtów 28
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-06
PublikującyBalawejder Kinga 2019-02-06 14:10:01
Modyfikacjaadmin 2019-05-21
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-02-20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 22 stycznia 2020r. 10:36:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.