URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Aktualności
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 01.06.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 910/4, 909/2, 909/6, 909/5, 909/4, 909/3, 908/4, 913, 916/3 w miejscowości Głuchów

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-01
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-03 10:33:27
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-20
Wójt Gminy Łąńcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2384, 2386/1, 2387 w miejscowości Albigowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.37.2020.wkcze.pdf 152981 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-01
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-03 10:23:33
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-17
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 479,478/2, 478/1, 477 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.34.2020.wkcz.pdf 194534 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-06-02
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-02 14:34:04
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-16
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 1374/6,1374/2 w miejscowości Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.36.2020.WKcz.pdf 155432 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-29
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-01 12:59:01
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-15
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 29.05.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 302, 410, 670/1, 670/2, 668/2, 665/2 w miejscowości Wysoka
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.32.2020.wkczer.pdf 177547 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-29
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-01 12:47:24
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-15
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2503/4, 2503/5, 2503/2, 2508/7 w miejscowości Kraczkowa
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.40.2020.wk.pdf 364321 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-28
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-06-01 12:29:17
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-15
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2019 w terminie do 31 maja 2020 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zgłoszenie do debaty Zgłodzenie do debaty raport 2019 r..docx 26841 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-29
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-29 10:17:33
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-27
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia: „Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia w m. Głuchów, gmina Łańcut,, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zuz.1.4210.229.2020.pdf 265678 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-22
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-28 10:49:14
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-12
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego RENAULT B90. Oferty nalezy składać do 5 czerwca 2020 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) ogl_sam_sprz_28052020.pdf 227831 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-07
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-28 08:10:37
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-06
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 27.05.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Głuchowie" na działkach nr ew. 1481/1,1481/2,1014/8,1014/6 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.28.2020.wkmaja.pdf 180484 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-27
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-27 14:48:31
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-10
Wójt Gminy łańcut  zawiadamia, że w dniu 26.05.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 3415/1, 3445 w miejscowości Kosina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.30.2020.wkkw.pdf 188098 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-26
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-26 12:59:56
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-09
Obwieszczenie dot. decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa-Handzlówka"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obwieszczenie Albigowa-Handzlówka.pdf 135184 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-22
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-26 10:17:05
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-09
Obwieszczenie dot. "Przebudowy drogi gminnej nr 108260R Wola Rafałowska-Michałki-Albigowa w km 1+835-3+702 w miejscowości Wola Rafałowska
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia o wszczęciu postępowania (pobierz) obwieszczenie wszczęcie Chmielnik.pdf 167642 bajtów 1
2. Treść obwieszczenia (pobierz) Obwieszczenie RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie Chmielnik.pdf 156902 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-18
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-26 10:04:31
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-09
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 20.05.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3049, 3050/3, 3050/4 w miejscowości Kraczkowa
 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.31.2020.wkmaj.pdf 188738 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-20
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-22 12:10:51
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-05
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 30kV na kablową ziemną 30kV. Demontaż linki i słupów z linii napowietrznej 30kV" na częściach działek nr ew. 1183/3,1183/6,1186/1,1185,1465/2 w miejscowości Głuchów

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp_6733.29.2020.wk.pdf 198646 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-05-21
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-05-22 09:58:54
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-05

RZP.6733.25.2020.WK

Łańcut, 2020-04-15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 541/4, 537/1, 544/6, 544/7, 544/8, 544/9, 544/11, 544/12, 544/10, 544/14, 544/13, 956/2 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_25.pdf 48068 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-15
Publikujący: admin 2020-04-15 20:23:56
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-15

RZP.6733.24.2020.WK

Łańcut, 2020-04-15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 2414/1, 2390/2, 2424/1, 2428/1, 2429/1 w miejscowości Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_24.pdf 46298 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-15
Publikujący: admin 2020-04-15 20:17:55
Modyfikacja:admin 2020-04-15
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-15

RZP.6733.19.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej i Kraczkowej”

na działce nr ew. 1872/1 w miejscowości Kraczkowa oraz

na działkach nr ew. 11/7, 11/6, 11/5, 10/2 w miejscowości Albigowa


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_19.pdf 48866 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 12:51:36
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.18.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej”

na działkach nr ew. 1459, 1460, 1189, 1184/5 w miejscowości Kraczkowa


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_18.pdf 47387 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 12:49:29
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.16.2020.WK Łańcut, 2020-04-03

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”

na działkach nr ew. 17/1, 17/2, 19/1, 20 w miejscowości Wysoka


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_16.pdf 46379 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-06
Publikujący: admin 2020-04-06 11:49:34
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-06

RZP.6733.34.2020.WK Łańcut, 2020-03-31

 

O b w i e s z c z e n i e

 

Wójta Gminy Łańcut

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2020 r. na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym”

na działkach nr ew. 479, 478/2, 478/1, 477 w miejscowości Głuchów


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_34.pdf 97513 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-01
Publikujący: admin 2020-04-01 10:34:03
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-01

RZP.6733.33.2020.WK Łańcut, 2020-03-31

 

O b w i e s z c z e n i e

 

Wójta Gminy Łańcut

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2020 r. na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym”

na działkach nr ew. 910/4, 909/2, 909/6, 909/5, 909/4, 909/3, 908/4, 913, 916/3

w miejscowości Głuchów


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_33.pdf 98301 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-04-01
Publikujący: admin 2020-04-01 10:31:54
Data wygaśnięcia: admin 2021-04-01
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 115/10,115/18,115/4,115/3,115/16,115/9,115/20 w miejscowości Sonina

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.26.2020.wkmar.pdf 366780 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-03-05
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-03-09 11:23:39
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-03-23
Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej, Mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działce o numerze ewidencyjnym numer 4603/5 obręb Kraczkowa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rgn.6220.9.2019.pdf 60597 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-23
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-24 10:29:17
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-07
Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Głuchowie" na częściach działek nr ew. 1336/2, 1337/2 położonych w miejscowości Głuchów
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i.iv.745.2.165.2019.pdf 179805 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-13
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-20 08:38:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-02-03
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. decyzji znak: I-III.7821.2.2019 uchylającej w części decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 1/19 znak: AB-II.6740.144.2018, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 10987IR Głuchów-Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" na działkach wymienionych w sentencji decyzji, i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i-iii.7821.2.2019.pdf 176186 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2020-01-02
Publikujący:Balawejder Kinga 2020-01-17 10:55:06
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-01-31
Obwieszczenie dot. koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut. Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pa.pdf 317702 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-10-11
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-10-21 15:09:43
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-10-21
dot. "Rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach o nr ew. 3361/10, 3361/11 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść CP_51_PGWWP.pdf 73746 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-10-07
Publikujący: admin 2019-10-07 11:02:54
Data wygaśnięcia: admin 2020-10-07
Wójt Gminy Łańcut
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść obwieszczenie_o_obwodzie_181004(1).pdf 77339 bajtów 42
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-09-05
Publikujący: admin 2019-09-05 11:54:06
Data wygaśnięcia: admin 2020-09-05
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działkach nr ew. 1870,1872/4,1872/3,1872/2,1872/1,1874/3,1873/2,1874/1,1892, 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Kraczkowa"

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kro.5120.828.2019.wk.pdf 573160 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-08-14
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-08-14 13:29:35
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-08-28
Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk.iv.4771.18.2018.bg.pdf 365865 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-31
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-08-08 08:02:32
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-08-08

RIK.6733.35.2019

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysoka”

na działce nr ew. 654 w miejscowości Wysoka

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.35.2019.pdf 44859 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący: admin 2019-07-05 12:17:32
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05

RIK.6733.32.2018

Łańcut, 2019-07-04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C”

na działce nr ew. gr. 548/6 w m. Kraczkowa

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść RIK.6733.32.2018.pdf 43280 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-07-05
Publikujący: admin 2019-07-05 12:13:52
Data wygaśnięcia: admin 2020-07-05
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN5001E na działce nr ew. 1544/18 w m. Kosina
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.33.2018cze.pdf 220591 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-24
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-26 11:54:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-07-10
Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_min_en_10.06.2019.pdf 563118 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-19 09:39:13
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-19
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk-IV.4771.18.2018.bg.pdf 337635 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-10 11:51:45
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-10
Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rre.6523.3.2019.atf_cz.pdf 274375 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-28
Publikujący:Balawejder Kinga 2019-06-03 10:13:26
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-03

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działające na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2018.2096 t.j. ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 t.j. ze zm.)

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052312180.pdf 109510 bajtów 16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-23
Publikujący: admin 2019-05-23 13:16:47
Data wygaśnięcia: admin 2020-06-06
dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052110580.pdf 189472 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2019-05-21
Publikujący: admin 2019-05-21 11:27:50
Modyfikacja:Kinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: admin 2029-05-21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 03 czerwca 2020r. 10:40:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.